Lainauksia tietokanta

Mutta tosiaan, tämä kolmas tapa ei ole se, miten nykyinen raportointiohje ohjeistaa tekemään suoria lainauksia. Tosin muistan, että muutama vuosi sitten raportointiohje alkoi juuri tämäntapaisella sitaatilla sisennettynä ja kursiivilla, joten kyseessä ei voi olla kovin kummoinen moka tai virhe, jos ollenkaan. Forssan kaupunginkirjasto. Lainaustoimistossa käsitellään kaikkien osastojen lainat ja palautukset. Otamme vastaan kaikkien Louna-kirjastojen aineistoa. Lainauksia voi uusia myös puhelimitse (ja Verkkokirjaston kautta). Palautusluukku on avoinna kirjaston ollessa suljettuna. Et tartte mitään tuommosia. Tässä lainauksia manuaalista. Kiinitä huomiota mihkä merkkeihin vaikuttaa. magic_quotes_gpc When magic_quotes are on, all ' (single-quote), ' (double quote), \ (backslash) and NUL's are escaped with a backslash automatically. addslashes Project SAVE. Vuosi: 2003 On kuitenkin huomattava, että tietokoneohjelma tai tietokanta tai sellaiseen liittyvä teos (esim. ohjelman dokumentti) on tehty työ- tai virkasuhteessa, tekijänoikeus siirtyy työnantajalle, ellei toisin ole sovittu. verkkosivuista kuitenkin vain pieni on tulkittavissa ohjelmiksi tai tietokannoiksi, kuten edellä on todettu. 1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:16 Asia Kappaleen valmistaminen, tietokanta Hakija Kuluttajatutkimuskeskus Annettu 11.12.1991 TiivistelmäAineiston tallentaminen tietokantaan oli kappaleen valmistamista aineis- tosta. Oikeus määrätä teoksen kappaleiden valmistamisesta muuttamatto- ottaa suoria lainauksia. Sitaatilla tulee olla asiallinen yhteys teokseen, jossa sitaattia käytetään. Siteeraaminen on sallittua vain tarkoituksen edellyttä-mässä laajuudessa. Kun siteeraa teosta, on mainittava siteerattavan teoksen ja tekijän nimi. Julkinen esittäminen opetuksessa Opetuksessa saa esittää muita lainauksia sekä varaston sisältöä voidaan hallita. Aikaisemmin lainaaminen on tapahtunut paperista kirjanpitoa käyttäen, eikä opiskelijoilla ollut käytössään ... Järjestelmä sekä siihen kuuluva tietokanta tulevat sijaitsemaan Saimaan am- Translations of the phrase FREE DATA from english to finnish and examples of the use of 'FREE DATA' in a sentence with their translations: Pepephone increase free data on all fares- ADSL zone. Translocalis-tietokanta mahdollistaa paikalliskirjeiden sekä kvalitatiiviset että kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät. Tietokannan ansiosta paikalliskirjeet voidaan järjestää ja analysoida paikkakuntakohtaisesti, ajallisesti, julkaisukohtaisesti tai kirjoittajan ilmoittaman nimen mukaan. ... Epäilemättä kaikkia lainauksia ei kuitenkaan ...

Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin